Вие сте тук

Европейският парламент търси специалисти по езици и междукултурна комуникация с български, малтийски, словашки, френски и шведски

Дата на публикуване: 
петък, 24 Юни, 2022 - 11:24
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 юни е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие общ конкурс за назначаването на служители в Генералната дирекция за писмени преводи.

Длъжностите са за специалисти по езици и междукултурна комуникация със следните езици: български, малтийски, словашки, френски и шведски.

Можете да се регистрирате само за един от тях. Трябва да направите избор в момента на регистрирането онлайн. Няма да можете да промените избора си, след като валидирате електронната си кандидатура.

Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация са:

 • да улеснява комуникацията на ясен език с гражданите – на майчиния си език;
 • да превежда, адаптира, пресъздава и редактира всякакви видове съдържание на майчиния си език;
 • да ползва като езици източници поне два други официални езика на Съюза в езиковата и междукултурна медиация (например субтитриране, езиково адаптиране на аудио-визуално съдържание, подкастове или уебсайтове);
 • да помага за съставянето на незаконодателни документи;
 • да допринася за обучения, за терминологични задачи и за разработването на информационни и комуникационни инструменти;
 • да поддържа редовни контакти със службите заявители;
 • да допринася за процесите на осигуряване и контрол на качеството и да следи за спазването на добрите практики, така че да се осигури отличното качество на съдържанието, създавано от ГД TRAD.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползвате от своите граждански права;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатствайте по електронен път чрез платформата Apply4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 25 юли 2022 г. в 17:00 ч., люксембургско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Европейският парламент обявява конкурс за специалисти по езици и междукултурна комуникация (AD 5) (1.5 MB, PDF)