Вие сте тук

Европейският парламент търси администратори, инженер по аудио-визуални средства

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
понеделник, 12 Юли, 2021 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на шест длъжности в Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции и в Генералната дирекция за комуникация. Търсят се инженери по аудио-визуални средства, специализирани в интеграцията на системи за излъчване и мултимедийни системи.

Назначението ще се извърши на степен AD7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 294,84 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Мястото на работа е в Брюксел.

Избраните кандидати ще изпълняват следните задачи под ръководството на началника-отдел и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите:

  • управление на проектирането, развитието и внедряването на професионални аудио-визуални и конферентни системи в рамките на проекти, осъществявани от техническата служба, отдела и дирекцията;
  • принос за техническото функционално и оперативно внедряване и за пускането в действие на аудио-визуална и конферентна инфраструктура със синхронен превод;
  • участие в експлоатацията и в поддръжката на оборудването за производство и излъчване на аудио-визуално, мултимедийно и конферентно съдържание;
  • оказване на съдействие на ползвателите на оборудването и предоставяне на консултации на висшестоящите по отношение на стратегическите насоки относно технологиите и техническата инфраструктура.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи условия:

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с потребителски профил на платформата Apply4EP. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите за процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 септември 2021 г., 12:00 ч. (обед), брюкселско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа РЕ/232/S – Администратор, инженер по аудио-визуални средства (AD7) (1.09 MB, PDF)