Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор за Дирекция „Информация, работна среда и иновации“

Европейската сметна палата
Дата на публикуване: 
понеделник, 7 Ноември, 2022 - 10:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувана обява за свободна длъжност за поста директор на Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2, Генерален секретариат).

Европейската сметна палата (ЕСП) е създадена през 1975 г. като външен одитор на Европейския съюз. Тя е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции от всички националности в ЕС.

Като част от Генералния секретариат на ЕСП, Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (ДИРСИ) изпълнява централна роля за правилното функциониране и развитието на организацията. ДИРСИ спомага за постигането на стратегическите цели на ЕСП, като предоставя услуги в следните области: информационни технологии, библиотека и архиви, сградна инфраструктура, технически съоръжения и логистика. Дирекцията също така отговаря за осигуряването на устойчивост, включително за получаването на екологични сертификати и тяхното поддържане.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 15 590,76 евро.

Критерии за допустимост

Съгласно член 28 на Правилника за длъжностните лица, към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от всички граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • да притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен в края на обявлението за свободна длъжност (на английски или френски език), което се намира в раздела „Възможности за работа“ (‘Open positions’) на уеб страницата на ЕСП.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 5 декември 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2022/20 – Директор (функционална група AD, степен 14) – Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2, Генерален секретариат) (872.22 KB, PDF)