Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

юрист-лингвисти
Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 Ноември, 2021 - 12:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от които Съдът на Европейския съюз в Люксембург може да наема на работа нови членове на публичната служба като юрист-лингвисти (AD 7) с ирландски език (GA).

Съдът на ЕС набира висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да превеждат на езика на конкурса често сложни юридически текстове от най-малко два други езика. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и офис приложения.

Служебните задължения включват писмен превод на езика на конкурса на юридически текстове (решения на Съда и на Общия съд, заключения на генералните адвокати, писмени изявления на страните и т.н.) от най-малко два други официални езика на Европейския съюз, редактиране на такива преводи и изготвяне на правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда.

Кандидатът трябва:

  • да се ползва с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да е изпълнил задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 21 декември 2021 г., 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/396/21 – Юрист-лингвисти (AD 7) с ирландски език (GA) (1.15 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 6 януари е публикувана следните поправки на текста на конкурса:

На страница 1 под заглавието

вместо: „Краен срок за регистрация: 21 декември 2021 г., 12:00 ч. на обяд, брюкселско време“

да се чете: „Краен срок за регистрация: 25 януари 2022 г., 12:00 ч. на обяд, люксембургско време.“

На страница 5 последният параграф

вместо: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до: 21 декември 2021 г., 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.“

да се чете: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 25 януари 2022 г., 12:00 ч. на обяд, люксембургско време.“