Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси езикови асистенти

office work
Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Април, 2022 - 10:11
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за езикови асистенти за следните езици: естонски (ET), хърватски (HR), италиански (IT), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „езикови асистенти“ (функционална група AST 1).

Езиковите асистенти ще работят в многоезична среда и ще изпълняват разнообразни задължения, които могат да включват:

  • Подпомагане на лингвистите, преводачите и/или юрист-лингвистите при превода, редактирането и финализирането на текстове;
  • Подготвяне на документи на езика на екипа, извършване на терминологични проучвания, предварително и последващо обработване на текстовете с цел привеждането им в съответствие със стандарти за качество във връзка с формалните елементи, техническите характеристики и формата;
  • Подпомагане на лингвистите, преводачите и/или юрист-лингвистите при използването на ИТ инструменти;
  • Подпомагане на провеждането на практическо и вътрешно обучение, интегрирането на нови колеги, подкрепа при разработването и изпитването на ИТ инструменти;
  • Осигуряване на управлението на документите: обработване на искания, получени по телефона или електронната поща, управление и обработване на заявки за превод, проследяване и архивиране на документите и кореспонденцията, изпращане на информация и документация на преводачите на свободна практика, осъществяване на контакти с вътрешни и външни клиенти;
  • Управление на езиковата информация и документация: извършване на търсене на правни и други референтни документи, заглавия, текстове и/или образци в базите данни;
  • Поддържане на актуализирани преводачески памети по теми в сътрудничество с преводачите или с юрист-лингвистите.

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи и условия за допустимост, изброени по-долу.

За да отговарят на условията, кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате трябва да имате EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до Европейската служба за подбор на персонал.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал до 24 май 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Онлайн формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Кандидатите могат да попълнят своя формуляр за кандидатстване на всеки един от тези езици.

С валидирането на формуляра за кандидатстване кандидатите декларират, че отговарят на всички условия, посочени в раздел „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидират формуляра си за кандидатстване, кандидатите няма да могат правят повече промени в него. Тяхно задължение е да попълнят и валидират кандидатурите си до крайния срок.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST/152/22 – Езикови асистенти (AST 1) (1.19 MB, PDF)