Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на морското дело и рибарството

Дата на публикуване: 
четвъртък, 9 Декември, 2021 - 11:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който най-вече Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (ГД MARE) на Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба като администратори (функционална група AD).

Издържалите конкурса кандидати ще допринасят за изготвянето и изпълнението на политики в следните области на политиката:

  • общата политика в областта на рибарството (ОПОР);
  • управлението на океаните, включително морското право;
  • морската политика. Това обхваща всички отрасли и сектори, свързани с океаните, моретата и бреговете, независимо дали са базирани в морето (например корабоплаване, рибарство, производство на енергия) или на сушата (например пристанища, корабостроителници, наземна аквакултура и производство на водорасли, крайбрежен туризъм).

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, изброени по-долу.

За да отговарят на условията, кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатства, кандидатът трябва да имат EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Кандидатът може да създаде само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 11 януари 2022 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/397/21 – Администратори (AD 6) в областта на морското дело и рибарството (1.2 MB, PDF)