Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за служители по сигурността

Дата на публикуване: 
четвъртък, 24 Януари, 2019 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти (функционални групи AD и AST съответно).

EPSO организира следните конкурси на общо основание:

 • EPSO/AD/364/19 – служители по сигурността (AD 7):
  • Област 1. Операции в областта на сигурността;
  • Област 2. Техническа сигурност;
  • Област 3. Сигурност на информацията и документите.
 • EPSO/AST/147/19 – асистенти по сигурността (AST 3):
  • Област 1. Операции в областта на сигурността;
  • Област 2. Техническа сигурност;
  • Област 3. Сигурност на информацията и документите.

Обявлението се отнася за два конкурса, всеки от които обхваща три области. В рамките на даден конкурс можете да се регистрирате само за една област. Изборът се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 26 февруари 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за служители в областта на сигурността (1.14 MB, PDF)