Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори в областта на научните изследвания

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Февруари, 2019 - 11:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за администратори в областта на научните изследвания. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който европейските институции, и най-вече Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Повечето работни места ще бъдат в различните обекти на JRC (Севиля, (Испания), Петен (Нидерландия), Испра (Италия), Геел (Белгия) и Карлсруе (Германия).

Персоналът на Съвместния изследователски център има за задача да оказва научно и техническо подпомагане за планирането, изготвянето, изпълнението и проследяването на политиките на Европейския съюз. Като служба на Европейската комисия Съвместният изследователски център е център за научни и технически постижения на Съюза. Близо до процеса на изготвяне на политики, той служи на общия интерес на държавите членки, като същевременно е независим от конкретни частни или национални интереси.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 26 март 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/371/19 – администратори в областта на научните изследвания (AD 7) (1.25 MB, PDF)