Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

Дата на публикуване: 
вторник, 11 Април, 2017 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 април е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2017 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана H2020-BBI-JTI-2017.

Крайният срок за подаване на заявления е 07 септември 2017 г., 17:00 часа (брюкселско време).

Работният план и бюджета за дейностите са достъпни на уебсайта на Портала за участниците.

На Портала можете да намерите и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия Портал за участниците.