Вие сте тук

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Март, 2017 - 14:39

Правителството прие доклад за изпълнението към 28 февруари на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Общо 69 мерки от Плана за действие са със срок на изпълнение до края на месец февруари, като от тях са изпълнени 30 мерки. Неизпълнението е 56,5% при 64,4% в края на януари. По-високият процент на неизпълнение е типичен за началото на годината и се дължи на прехвърлянето на неизпълнени мерки от предходната година, съобщава пресслужбата на Министерски съвет.

От неизпълнените мерки 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, а 17 са законопроекти. От тях седем са внесени в 43-ото Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане, което ще доведе до значителни закъснения в изпълнението на тези мерки. По отношение на останалите 10 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса на разработването им.

За времето от встъпването в длъжност на служебното правителство от общо 11 подзаконови нормативни акта са приети два, а съгласуването на други два е в рамките на установените срокове.

Министерският съвет възложи на министрите, съобразно тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнение на неизпълнените в срок мерки.

Тагове: