Вие сте тук

ЕК предупреди правителствата, че не изпълняват обещаните ангажименти за справяне с миграцията

Дата на публикуване: 
сряда, 14 Октомври, 2015 - 15:43

В навечерието на Европейския съвет на 15 октомври Европейската комисия представи съобщение, в което се описва актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните действия по Европейската програма за миграцията. В съобщението до Европейския съвет е представен постигнатият напредък по отношение на оперативните мерки, бюджетните ангажименти и действията за прилагане на правото на ЕС, предложени от Комисията и одобрени от държавните и правителствените ръководители на 23 септември, съобщава пресслужбата на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Преди три седмици се събрахме като европейски лидери, за да одобрим списък с конкретни стъпки, които трябва да предприемем и то незабавно. Комисията изпълни всичките си задължения. Отделихме повече пари за кризата с бежанците, като коригиращият бюджет вече е приет от двете съзаконодателни институции. Изпратихме наши експерти в Гърция и Италия за задействане на механизма за екипи за съдействие, действащи в „горещите точки“, и на схемата за преместване на бежанци и настояхме всички държави-членки да прилагат правилно общите правила на ЕС за предоставяне на убежище. Постигнахме конкретни резултати, но е необходимо държавите-членки да направят повече. Красивите думи трябва да бъдат последвани от конкретни действия у дома.“

По отношение на оперативните мерки понастоящем започна прилагането на подходът, свързан с „горещите точки“, предложен от Комисията, като в Лампедуза, Италия, екипите за съдействие в управлението на миграцията функционират пълноценно, а в Гърция са в процес на разполагане. Това позволи да се извършат първите премествания на кандидати за убежище, както и няколко полета за връщане на незаконни мигранти, които нямат право на престой.

Въпреки че схемата за разпределение на бежанци от Италия вече работи, само пет държави досега са предложили места за прием по квотната система - Финландия, Германия, Франция, Испания и Португалия.

България и останалите страни закъсняват с обещанието да посочат дати, на които самолетите с мигранти от италианския остров Лампедуза могат да бъдат приети, посочиха източници от Брюксел, цитирани от БНР.

Комисията също така работи с държавите-членки по оперативната подготовка на презаселването на лица, нуждаещи се от международна закрила, директно от трети страни — първите сирийски бежанци вече бяха презаселени в Италия, Чешката република и Лихтенщайн, която участва в схемата като държава, асоциирана към Шенген. За да могат тези схеми да работят ефективно, държавите-членки трябва бързо да се отзоват на поканата за участие на национални експерти в работата в „горещите точки“, да уведомят Комисията за своя капацитет на приемане и да определят национални звена за контакт, които да координират преместванията с Гърция и Италия, както и действията, свързани с презаселването, на национално равнище.

По отношение на бюджетната подкрепа Комисията вече предложи изменения на своите бюджети за 2015 и 2016 г., увеличавайки финансовите ресурси, предназначени за кризата с бежанците, с 1,7 милиарда евро. Това означава, че Комисията ще похарчи общо 9,2 милиарда евро за кризата с бежанците през 2015 и 2016 г. Чрез ускорена процедура Европейският парламент и държавите-членки в Съвета одобриха изменения бюджет на Комисията за 2015 г. Държавите-членки трябва да предоставят национално финансиране в сравним размер, както се съгласиха държавните и правителствените ръководители на 23 септември. Голям брой държави-членки все още не са предоставили финансиране в сравним размер с това на ЕС за ВКБООН, Световната продоволствена програма и други работещи в тази сфера организации (500 милиона евро), Регионалния доверителен фонд на ЕС за Сирия (500 милиона евро) и Извънредния доверителен фонд за Африка (1,8 милиарда евро).

Освен това държавите-членки трябва да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС. Общата европейска система за убежище се основава на подпомагането на лица, нуждаещи се от международна закрила, и на връщането на мигранти, които нямат право да останат на територията на ЕС. Тези правила трябва да се прилагат правилно. Комисията все още не е получила отговори на 40-те предупредителни писма, които изпрати на държавите-членки през септември, в допълнение към 34-те висящи дела, свързани с потенциални или действителни нарушения на законодателството на ЕС в областта на убежището, към 23 септември.

Комисията също така работи активно с Гърция заедно със специален екип, работещ на място под ръководството на генералния директор на Службата за подкрепа за структурната реформа, като целта е да се подобри капацитетът на Гърция за приемане и да се изпълнят условията за това Европейският съвет да представи до края на 2015 г. препоръка за възстановяване на прехвърлянията в рамките на дъблинската система към Гърция. Освен това понастоящем Комисията финализира становище относно пропорционалността и необходимостта от временното въвеждане на граничен контрол от страна на Германия, Австрия и Словения. Тя ще продължи да следи отблизо положението и счита, че безусловното изпълнение на приоритетните действия ще позволи да се възобнови нормалното функциониране на Шенгенската система през идните месеци.

Външното измерение е от основно значение за справяне с първопричините за настоящите миграционни и бежански потоци към ЕС. Допълнителните финансови и дипломатически усилия са само част от решението. Европейската дипломация работи активно за намирането на политически решения на кризите в Либия и Сирия в подкрепа на ръководените от ООН процеси. В ход е прилагането на плана на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти. Също така тече подготовката с африканските партньори за успешното протичане на Срещата на върха по въпросите на миграцията, която ще се проведе на 11 и 12 ноември във Валета. Преговорите по споразумения за обратно приемане и засиленото изпълнение на действащи споразумения, например това с Пакистан, улесниха по-ефективните връщания. Турция и Западните Балкани са основни партньори. В подробния План за действие в областта на миграцията, представен от председателя Юнкер на президента Ердоган на 5 октомври, се посочват редица конкретни мерки, по които да се работи съвместно. Комисията води понастоящем активни дискусии с турските власти с цел финализиране на плана за действие. Освен това наскоро приетата декларация на Конференцията на високо равнище относно източносредиземноморския и западнобалкански маршрут проправя пътя за засилване на сътрудничеството с партньорски държави, които са в непосредствена близост до Европейския съюз.