Вие сте тук

Покани за представяне на предложения в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Дата на публикуване: 
сряда, 30 Юли, 2014 - 13:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2015 г., в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.).

С публикацията се известява за отправянето на покана за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2015 г. в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.).

Комисията прие работната програма на ЕНС за 2015 г. с Решение C(2014) 5008 от 22 юли 2014 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2015 г., включително крайните срокове и бюджетите по дейности, са на разположение на уебсайта на портала за участници, заедно с информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

ERCEA запазва правото си да отмени или нанесе поправки в поканите.