Вие сте тук

Primary tabs

Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

сряда, 28 Октомври, 2020 - 12:02

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, включително Фонда за справедлив преход и плана за възстановяване за Европа.

Интелектуална собственост на фокус: Нагласите

петък, 30 Октомври, 2020 - 17:23

Нагласите на младежите към правата на интелектуална собственост се измерват от различни международни проучвания и резултатите показват, че нарушаването на тези права не може да бъде ограничено само с прилагане на закона. Докато има търсене на пиратски продукти, незаконното предлагане ще продължава. Кампания „Интелектуална собственост: защо да ми пука?“ избра подход на възпитаване на уважение към създателите на цифрово съдържание, което е носител на авторски права. За да проверим дали посланията ни стигат до нашата аудитория, проведохме кратко собствено проучване на нагласите.

  •