Вие сте тук

Primary tabs

Комисията предприе следващи стъпки по две процедури за нарушение спрямо България в областта на транспорта

четвъртък, 5 Октомври, 2017 - 14:53

Европейската комисия поиска от България да съгласува всички свои национални разпоредби в съответствие с правото на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕО). Тази директива изисква от държавите членки да създадат независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти.