Вие сте тук

Primary tabs

Стартира проект „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво“

вторник, 12 Септември, 2017 - 14:03

На 1 септември 2017 година стартира проект BG65ISNP001-5.009-0003-C01 „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки - национално ниво“, изпълняван от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (ЦППКОП) в партньорство с Фондация „Център за модернизиране на политики“. Проектът е на стойност 326 748 лева, като 293 048 от тях са безвъзмездна помощ от Фонд „Вътрешна сигурност". Планира се проектните дейности да приключат през август 2020 година.

Споделяне на газ за сигурност на снабдяването за всички

вторник, 12 Септември, 2017 - 15:14
  • Съседните страни ще си помагат при газови кризи;
  • Трансгранична солидарност: споделяне на газ при нужда;
  • Прозрачност на договорите за снабдяване с газ.

Всяка държава от ЕС, която изпитва криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си по силата на нови правила за сътрудничество, приети от Парламента, съобщават от институцията.